19/04/2018 - 07:52

Εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Νέων Μηχανικών»

Εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Νέων Μηχανικών»

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΗΜΜΥ/ΠΘ) και το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ) συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Νέων Μηχανικών σε Διαδικασίες Ευέλικτης Σχεδίασης με Εφαρμογές στη Βιομηχανία».

Διαβάστε περισσότερα..