Το Video της Ημέρας

VOLOS  GREECE   a beautiful city


Οικονομικά Εργαλεία
Τοπικός Τύπος
Ημερήσιος Τύπος
Aκολουθήστε μας στο Facebook
Ο Καιρός
 Οι Βεβαιώσεις αποδοχών ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, κ.λ.π ΤΑΜΕΙΩΝ 2014

        Ηλεκτρονικές εφαρμογές έχουν αναπτύξει σχεδόν στο σύνολο τους τα Ασφαλιστικά Ταμεία ώστε οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι να εκτυπώσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών για το 2014.
Συγκεκριμένα το ΙΚΑ ,ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ ,το ΤΣΜΕΔΕ , και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικές εφαρμογές που επιτρέπουν στους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους να εκτυπώσουν τις βεβαίωσεις αποδοχών για το 2014.

 Φέτος για πρώτη χρονιά όλα τα Ταμεία ήταν υποχρεωμένα να στείλουν στην ΓΓΠΣ τα στοιχεία των αποδοχών του 2013 ώστε να είναι προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις.

 Η διαδικασία αυτή τελείωσε στις 28 Μαρτίου και σταδιακά οι αποδοχές εμφανίζονται προσυμπληρωμένες στους προβλεπόμενους κωδικούς του Ε1.

 Τα Ασφαλιστικά Ταμεία όμως για να αποφευχθούν περιπτώσεις λαθών στην συμπλήρωση των αποδοχών δίνει την δυνατότητα στους υπόχρεους να εκτυπώσουν και να δουν τις αποδοχές στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα λάμβαναν όπως ίσχυε μέχρι και πέρσι ταχυδρομικά μέσω του υπολογιστή τους.

 Ας δούμε τα Ταμεία που δίνουν την δυνατότητα μέχρι σήμερα αυτή μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών*

Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου 2013

Από 2.4.2014 οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου 2013, είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο  https://www1.gsis.gr/webtax/enhmerwtika/epilogh 

της Γ.Γ.Π.Σ.

Βεβαίωση συντάξεων ΙΚΑ

(Για Φορολογική Χρήση)

    Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή για την ηλεκτρονική εκτύπωση της βεβαίωσης συντάξεων του ΙΚΑ που περιέχει τα εισοδήματα από συντάξεις που έχουν λάβει οι συνταξιούχοι και πρέπει εφόσον δεν είναι συμπληρωμένα για τα καταχωρήσουν στην φορολογική δήλωση του 2014.

 Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση του ικα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ιδρύματος. Για να εκτυπωθεί η βεβαίωση συντάξεων του ΙΚΑ χρειάζεται ο συνταξιούχος να γνωρίζει ότι μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχει τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδώσει τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση 2014».

 Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και των ενταχθέντων ταμείων τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151, 0416 και 2008 αντίστοιχα).

 Πληροφορίες για την εκτύπωση

 * Επιλέξτε εάν είστε συνταξιούχος κάτοικος Ελλάδας ή κάτοικος Εξωτερικού (Αρμοδιότητας Περ/κου Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών).

 * Εάν είστε κάτοικος Ελλάδας, καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του Α.Μ. (γράμματα αν υπάρχουν & νούμερα, π.χ. αν ειναι Ε00123456 καταχωρήστε Ε001234), Α.Μ. ΔΙΑΣ (συνεχόμενα - χωρίς κενά), Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

 * Εάν είστε κάτοικος Εξωτερικού (Αρμοδιότητας Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών), καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του Α.Μ. (γράμματα αν υπάρχουν & νούμερα), επιλέξτε την κατηγορία σύνταξης που λαμβάνετε, καταχωρήστε Επίθετο, Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. * Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική.

 * Εισάγετε τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης.

 * Πατήστε έλεγχος. * Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, εμφανίζεται η σχετική βεβαίωση και μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτύπωσή της.

 Σας ενημερώνουμε δε ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ηλεκτρονικά, δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση της Βεβαίωσης Συντάξεων και η προσκόμιση αυτής στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. Μπορείτε όμως, να αποθηκεύσετε τη βεβαίωση αυτή στον υπολογιστή σας για μελλοντική χρήση, ή να την εκδόσετε οποτεδήποτε, μέσω της ίδιας εφαρμογής, εφόσον σας ζητηθεί από την αρμοδία Δ.Ο.Υ.

 * Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, σχετικό μήνυμα σας ενημερώνει για τη μη ταυτοποίηση αλλά συγχρόνως σας δίνεται η δυνατότητα να εκδόσετε τη Βεβαίωση Συντάξεων με τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία μας. Εάν χρειαστεί διόρθωση των στοιχείων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκ/ματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 * Σημειώνεται ότι αν στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων είναι συμπληρωμένοι και οι δύο Α.Μ. ΔΙΑΣ (ΙΚΑ και ΕΤΕΑΜ), για την έκδοση της βεβαίωσης, απαιτείται η καταχώρηση ενός από τους δύο A.M. ΔΙΑΣ. Εάν λαμβάνετε περισσότερα από ένα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων (δηλ. λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις), επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία για κάθε Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ξεχωριστά.

Πατήστε εδώ

      Βεβαίωση αποδοχών, συντάξεων,       

επιδομάτων,καταβολής εισφορών κ.λ.π   

                               ΟΓΑ                                  

 Τις  βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, επιδομάτων, καταβολής εισφορών κ.λ.π του ΟΓΑ για την Φορολογική δήλωση του 2014 μπορούν οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού να εκτυπώσουν από τον υπολογιστή τους στις ειδικές εφαρμογές που έχουν  ανοίξει εδώ και λίγες ημέρες.

  Η εκτύπωση για τις βεβαιώσεις αυτές είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) και του ΑΦΜ του Συνταξιούχου. Αν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί στον Αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).

 Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε


                   Ο.Α.Ε.Ε βεβαίωση συντάξεων

 Ηλεκτρονικά μπορούν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ να εκτυπώσουν την βεβαιώση συντάξεων 2014 για την φορολογική δήλωση μέσω ειδικής εφαρμογής.

 Δε θα σταλεί βεβαίωση συνταξεων ΟΑΕΕ 2014 για τις αποδοχές του έτους 2013, που χρησιμοποιούνται για τις φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα μεμε ανακοίνωση της Διοίκησης.

 Η δυνατότητα έκδοσής για την βεβαίωση συντάξεων του ΟΑΕΕ παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας Οργανισμού με τη συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ, ΑΜΚΑ.

 Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται για την έκδοσή τους, στα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού.

 Πατήστε εδώ για να μπείτε στην εφαρμογή

                Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε βεβαίωση συντάξεων

Ηλεκτρονικά μπορούν να εκτυπώνουν οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ την βεβαίωση συντάξεων για την φορολογική δήλωση 2014 ενώ το ταμείο κάνει γνωστό ότι θα σταλούν και ταχυδρομικά την μέσα στην εβδομάδα.

 Συγκεκριμένα το ΤΣΜΕΔΕ θα ενεργοποιήσει σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση του την ηλεκτρονική εφαρμογή για την βεβαίωση συντάξεων ΤΣΜΕΔΕ 2014 ενώ θα αποστείλει στους συνταξιούχους εντός της εβδομάδος και τις χειρόγραφες βεβαιώσης.

 Οι συνταξιούχους για να εκτυπώσουν την βεβαίωση συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι χρήστες . Πατήστε  εδώ

      ΕΚΟΕΜΣ βεβαίωση αποδοχών 2014

 Αρχής γενομένης απο το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα χρήσης 2013) η βεβαίωση αποδοχών του ΕΚΟΕΜΣ για φορολογική χρήση 2014, χορηγείται αποκλειστικά μέσω της αναπτυχθείσας ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς έντυπη αποστολή.

 Ο ΕΚΟΕΜΣ. εντός του πλαισίου ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών με άμεσο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ) και φιλοξενείται στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται μέσω της διεύθυνσης https://bebeosis.army.gr/guide.php ενώ πλήρη οδηγό με αναλυτικές πληροφορίες και οθόνες, μπορούν να συμβουλευτούν υποβοηθητικά στη διεύθυνση https://bebeosis.army.gr/images/manual_ekoems.pdf

Τέλος, αναμένεται να αναπτυχθεί, αντίστοιχη δυνατότητα λήψης Αναλυτικού Μηνιαίου Φύλλου Ενημέρωσης.

*Το άρθρο θα ανανεώνεται όταν οποιοδήποτε ταμείο ανακοινώνει αντίστοιχη εφαρμογή για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2014