14/02/2018 - 08:39

Yποψήφιος Δικηγόρος στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Yποψήφιος Δικηγόρος στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

    Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας προσκαλει τους υποψηφίους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας (6) μηνών στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την ημερομηνία (12-02-2018) ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας www.haf.gr, ήτοι έως και την 27/2/2018 και ώρα 15.00 μμ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα:

Ο αριθμός υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ, έχει ορισθεί στο ένα (1) άτομο.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του ΜΤΑ, ή ταχυδρομικώς εφόσον η αποστολή τους αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας / ΜΤΑ www. haf.gr (12-02-2018). Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα Α’. Στην Αίτηση επισυνάπτονται : α) αντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση της οικείας Σχολής για το βαθμό του πτυχίου και β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής του πριν το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στο ΜΤΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ