19/06/2017 - 08:44

74 προσλήψεις για υποστήριξη έργου στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

74 προσλήψεις για υποστήριξη έργου στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

    Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για τους δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» όπως αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007- 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014- 2020, στο Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020».

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα – εκτός του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, με αντικείμενο την υποστήριξη, επίβλεψη και συντονισμό για α) την οργάνωση, διεξαγωγή, παρακολούθηση της διενέργειας κάθε προγράμματος κατάρτισης,

β) συντονισμό επιμορφωτών και εκπαιδευομένων, γ) έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης και δ) συμβολή στις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των Περιφερειακών Υπευθύνων των Προγραμμάτων των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ.Οι ενδεικτικές ανάγκες για τη σύναψη συμβάσεων έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 5
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 5
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 2
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 2
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //katartisi.elgo.gr από 16/06/2017 έως και 27/06/2017 και ώρα: 15:00. Οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν σε συνέχεια της αρχικής υπ’ αριθμ. 19603/19.05.2017 πρόσκλησης (ΑΔΑ 72Ν2ΟΞ3Μ-ΞΧΘ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και για την υπάρχουσα πρόσκληση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη των αναγκών σε έως δύο (2) Νομούς.Υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών και έχουν επιλεγεί ως εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι επιλεγέντες ως συντονιστές δεν μπορούν να απασχοληθούν ταυτόχρονα και ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι ανάγκες στους αντίστοιχους νομούς, οι υποψήφιοι θα κληθούν με βάση τη σειρά κατάταξής τους να δηλώσουν εάν επιθυμούν να αναλάβουν το έργο στους νομούς στους οποίους είτε δεν υπήρχε ενδιαφέρον, είτε δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής τους οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση στους νομούς αυτούς.

Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Τύπος Πράξης Προκηρυξη θεσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί  
Έντυπα -