19/06/2017 - 08:42

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

   Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 5 YE Πυροφυλάκων
  • 1 ΔΕ Οδηγών Β΄κατηγορίας 
  • 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄κατηγορίας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο Δημαρχείο, δηλαδή από 19/06/2017 μέχρι 23/06/2017.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τύπος Πράξης Προκηρυξη θεσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Νοτίου Τομέα Αθηνών)
Έντυπα -