13/10/2017 - 09:02

584 εποχικές προσλήψεις σε 7 νοσοκομεία

584 εποχικές προσλήψεις σε 7 νοσοκομεία

    Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρούν επτά νοσοκομεία. Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συνολικά θα γίνουν 584 προσλήψεις σε ειδικότητες όπως: καθαριστές, φύλακες, λατζιέρηδες, τραπεζοκόμοι.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η ομοειδής με την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης απασχόληση σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ομοειδή με το αντικείμενο την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. χρόνος ανεργίας (4 μήνες), 2. ανήλικα τέκνα, 3. βαθμός βασικού τιτλου [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)], 4. εμπειρία ομοειδης με την εκάστοτε ειδικότητα [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες], 4.α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημοσίου τομεα (έως 120 μήνες), 4.β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικο τομεα (έως 120 μήνες), 5. αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλαχιστον 50% και 6. αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» (εως 16/10)    
ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης 49 210 5831036
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.»ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (εως 13/10)    
ΥΕ  Καθαριστών-τριών 61  2813 408815
ΥΕ  Τραπεζοκόμων 9  
ΥΕ  Λαντζέρηδων/σών 2  
ΥΕ  Προσωπικό  Φύλαξης 9  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (εως 20/10)    
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) 12 25513-53438
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (εως 20/10)    
ΥΕ Προσωπικου Καθαριοτητας 186 26510 99548
ΥΕ Προσωπικου Εστιασης 7  
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 6  
Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ» – Πατησίων (εως 13/10)    
∆Ε Μαγείρων 4 213- 2057838
YE Προσωπικό Εστίασης- ειδικότητας Bοηθών Μαγείρων 1  
YE Προσωπικό Εστίασης- Ειδικότητας Λατζέρηδων 1  
YE Προσωπικό Εστίασης- Ειδικότητας Τραπεζοκόµων 17  
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (εως 13/10)    
ΥΕ Προσωπικου Καθαριοτητας 70 210- 4592151
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (εως 13/10)    
ΥΕ Β. Μαγειρων 6 2810-542067
ΥΕ Τραπεζοκόµων 27  
ΥΕ Λατζέρηδων/σών 7  
ΥΕ Καθαριστών/στριών 110