18/06/2017 - 08:47

45 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χερσονήσου

45 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χερσονήσου

    Ο Δήμος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου μετά την υπ αριθμ. 208/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι τρεις (3) μήνες), συνολικού αριθμού σαράντα πέντε ατόμων (45) για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για τις εξής ειδικότητες και αριθμό θέσεων:

 • 1 Συντονιστής
 • 3 Επιμελητές
 • 3 Ειδικοί Συνεργάτες Χειροτεχνίας
 • 2 Ειδικοί Συνεργάτες ψυχαγωγοί
 • 2 Γυμναστές
 • 14 Ομαδάρχες
 • 1 Ιατρός
 • 1 Νοσοκόμος
 • 1 Διαχειριστής
 • 1 Βοηθός Διαχειριστή
 • 1 Αποθηκάριος
 • 1 Μάγειρας
 • 1 Βοηθός Μαγείρου
 • 1 Ειδικός Τεχνίτης
 • 9 Εργάτες- Εργάτριες
 • 1 Προσωπικό καθαριότητας
 • 1 Ναυαγοσώστης
 • 1 Φύλακας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 19.06.2017 έως και 23.06.2017 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δήμο Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) αρμόδιοι υπάλληλοι: Σπανάκη Έλμα – τηλ. 2813404663, Σαρρή Ειρήνη τηλ. 2813404628.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τύπος Πράξης προκηρυξη θεσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Ηρακλείου
Έντυπα -