11/08/2017 - 08:55

35 Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

35 Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

    Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 5364/18.07.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2017.

Αναλυτικότερα:

  1. Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.D.1)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.H.2)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.C.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC.D.2)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C.1)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.01)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.B.1)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.C.3.A)

 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.C.3.B)

 Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.A.3)

 Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.C.4)

 Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.G.3)

 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3)

 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.4)

 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.2)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας (GROW.F.5)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.4)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.B.3.A)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.4)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.A.5)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.C.3)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.4)

 Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.B.2)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.C.4)

 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.2)

 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.2 )

  1. Όσον αφορά στην 25η Οκτωβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.D.1)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.1)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.5.A)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.5.B)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.2)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας (GROW.C.1)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.B.3.B)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.D.1) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.2)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templat...