13/02/2018 - 09:04

Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Αθήνα)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Αθήνα)

     Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) προκηρύσσει μια θέση Υπευθύνου Επικοινωνίας για μερική απασχόληση με πιθανότητα μετατροπής σε πλήρη απασχόληση.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • o Συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του MedINA.
 • o Παραγωγή περιεχομένου (content creation) για την επικοινωνία της οργάνωσης σε Ελληνικά και Αγγλικά.
 • o Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού όπως έντυπα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video κτλ.
 • o Διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του MedINA.
 • o Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • o Υποστήριξη της παρουσίας του MedINA σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ.
 • o Συμβολή σε θέματα γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • o Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό περιβαλλοντικών επιστημών ή/και επικοινωνίας ή/και κοινωνικών επιστημών.
 • o Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε δράσεις επικοινωνίας, κατά προτίμηση στον χώρο των ΜΚΟ ή/και σε θέματα φύσης ή/και πολιτισμού.
 • o Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά και δεξιότητες δημοσίου λόγου.
 • o Εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου για επικοινωνιακό υλικό σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα.
 • o Εμπειρία στην διαχείριση διαδικτυακών εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • o Εμπειρία στον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατειών.
 • o Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Outlook).
 • o Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • o Δίπλωμα οδήγησης.
 • o Άριστη ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο info@med-ina.org με θέμα «Υπεύθυνος Επικοινωνίας». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/02/2018 Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση μπορείτε να βρείτε στο http://med-ina.org/

* Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να περιγράφει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι κατάλληλος/η για τη θέση, και να εξηγεί γιατί η εργασία στο MedINA τον/την ενδιαφέρει.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επισυνάψουν παραδείγματα επικοινωνιακών εργασιών που έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν, ιδίως γραπτή επικοινωνία ή σχετικούς συνδέσμους στο διαδίκτυο