07/04/2018 - 08:45

Το Δημόσιο στην Επί του Ορους Ομιλία

Το Δημόσιο στην Επί του Ορους Ομιλία

Του Διονύση Ρηγόπουλου

Από τις πάλαι ποτέ σχολικές γνώσεις, και από οικογενειακή παράδοση, έρχονται σε πολλές περιστάσεις στο μυαλό μου φράσεις του Ευαγγελίου. Ιδίως αυτές τις μέρες, που στις Εκκλησίες μας αναβιώνει το Θείο Πάθος.

Σκέπτομαι στερημένους συμπατριώτες μας, που ούτε φέτος θα μπορέσουν να γεμίσουν το πασχαλινό τους τραπέζι. Σκέπτομαι την αντίθεση με τα τεράστια ποσά που το κράτος μας, υπερφορολογώντας, αντλεί από τους νεόπτωχους και αναξιοπαθούντες, για να ταΐζει ένα εν μέρει αχαρτογράφητο Δημόσιο, και ήρθε στον νου μου η φράση «Τα άγια τοις κυσί».

Εύκολα, η διαδικτυακή αναζήτηση με οδήγησε στην επί του όρους ομιλία του Χριστού. Οκτώ μικρές σελίδες με το ευαγγελικό κείμενο τού Ματθαίου και τη μετάφραση (κεφ. 5, 6, και 7). Απόσταγμα σοφίας που αξίζει να ξαναδιαβάσουμε, τις άγιες αυτές μέρες, όσοι αναγνωρίζουμε την αξία της χριστιανικής διδασκαλίας.

Κάτω από τη ρήση που έψαχνα, στάθηκα στις προτροπές του Κυρίου: «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται».

Αλήθεια, πόσοι από μας σήμερα, αιτούμαστε για να λάβουμε και ζητάμε ώστε να βρούμε;

Και λίγο πιο κάτω, ο χρυσός κανόνας της χριστιανικής ηθικής: «Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιῆτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται».

Ανατρέχοντας στην αρχή της επί του όρους ομιλίας, είδα πως ο Κύριος επέλεξε να ξεκινήσει το κήρυγμά του με τους παρήγορους και αισιόδοξους μακαρισμούς. Ξεχώρισα τρεις, και αναρωτήθηκα πόσοι από όσους καθορίζουν σήμερα την τύχη της πατρίδας μας ανήκουν, με αυτά τα μέτρα, στους μακάριους;

«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.»

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.»

«Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.»

Αναλογιζόμουνα τα πολλά ατελέσφορα σεμινάρια, εργαστήρια και εκδηλώσεις για την ανάπτυξη, για τις μεταρρυθμίσεις και για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. Θυμόμουνα κάποια πολυέξοδα συνέδρια και ημερίδες για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δραστηριότητες προβολής φορέων και ατόμων, που επί τόσα χρόνια, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν για το Δημόσιο ούτε τη στοιχειώδη αυτογνωσία του, με ενιαία ψηφιακή χαρτογράφηση των μονάδων και υπαλλήλων του, που θα σταματούσε την κατασπατάληση του υστερήματος των –όλο και περισσότερων– αδυνάμων προς όφελος λίγων αδίκως «προνομιούχων» και ευημερούντων.

Στο κεφάλαιο 23, καταγράφει ο ευαγγελιστής Ματθαίος τα οργισμένα λόγια του Κυρίου προς τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, ηγετικές προσωπικότητες της εποχής που διαχειρίζονταν νομικά και άλλα θέματα και, υπό τη Ρωμαϊκή κυριαρχία, επηρέαζαν τα κοινά και τον λαό. Ο στίχος 13 θυμίζει έντονα τη σημερινή φορολογική λαίλαπα και τους πλειστηριασμούς: «Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα» ή «Αλλοίμονον δε εις σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι, άπληστοι και πλεονέκται καθώς είσθε, κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και συγχρόνως με το πρόσχημα της ευλαβείας κάνετε μακράς προσευχάς· δια τούτο και θα τιμωρηθήτε από την θείαν δικαιοσύνην πολύ περισσότερο, παρ’ όσον οι άλλοι άρπαγες και κλέπται».

Τα συμπεράσματα δικά σας.


* Ο δρ. Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος, μηχανικός με ειδίκευση στην υπολογιστική μοντελοποίηση και μέλος της ομάδας εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), είναι Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης.

πηγή: protagon.gr