11/10/2018 - 08:17

Στα σκαριά νομοσχέδιο που αλλάζει τη λειτουργία του ΓΕΜΗ

Στα σκαριά νομοσχέδιο που αλλάζει τη λειτουργία του ΓΕΜΗ

Σημαντικές τροποποιήσεις αναμένεται ότι θα επέλθουν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, καθώς αναμένεται να περάσει προς ψήφιση στη Βουλή, νομοσχέδιο το οποίο θα προχωράει στην αναδιάταξη της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Για το συγκεκριμένο θέμα, συγκροτείται νομοπαρασκευαστική επιτροπή  στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στόχος να συμβαδίζει με το νέο νόμο για τις Α.Ε.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να συμβαδίσει με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το νόμο 4548 του 2018, αναφορικά με το ισχύον δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων σύστασης και δήλωσης των συγκεκριμένων εταιρειών.

Σειρά κυρώσεων για όσους δεν καταθέτουν τις απαιτούμενες δηλώσεις

Το ίδιο νομοσχέδιο θα επανεξετάζει τις συνέπειες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπόχρεοι παραλείπουν να καταθέσουν τις απαιτούμενες δηλώσεις, ενώ θα διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μέσα από κυρώσεις, οι οποίες θα δρουν αποτρεπτικά .

Επίσης, θα εισηγείται διατάξεις που θα στοχεύουν στην ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτείται θα αναλάβει να καταρτίσει το νομοσχέδιο, την αιτιολογική έκθεση καθώς και τις συνοδευτικές εκθέσεις, που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή των τροποποιήσεων, τις οποίες στοχεύει να επιφέρει το εν λόγω νομοθέτημα.

πηγή: forologikanea.gr