14/06/2018 - 08:48

Πρόσληψη 220 συμβασιούχων σε Δήμους

Πρόσληψη 220 συμβασιούχων σε Δήμους

Έγκριση σύναψης διακοσίων είκοσι (220) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Οι ΟΤΑ