12/02/2018 - 09:01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεολόγους εκπαιδευτικούς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεολόγους εκπαιδευτικούς

    Το Γραφείο Πρακτικής-Διδακτικής Άσκησης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ προσκαλεί θεολόγους εκπαιδευτικούς  που εργάζονται σε σχολεία της Β΄θμιας Εκπ/σης του νομού Αττικής (με οργανική θέση, στη διάθεση της Υπηρεσίας, αναπληρωτές/τριες), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο συμβουλευτικής και υποστήριξης (mentoring) των φοιτητών/τριών που πραγματοποιούν την Πρακτική και Διδακτική τους Άσκηση σε σχολεία, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών (Ζ’ – Η’ εξάμ.).

Η Πρακτική-Διδακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ εντάσσεται στην απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 2492/τ. Β΄/19-7-2017/Υπουργική Απόφαση114169/Δ2) και διεξάγεται κάθε χρόνο με ειδική άδεια της Διεύθυνσης Β΄θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για όσα σχολεία συμμετέχουν. Περιλαμβάνει έναν αριθμό επισκέψεων των φοιτητών/τριών στο σχολείο (Νοέμβριος-Απρίλιος κάθε έτους), για παρακολούθηση και συνάντηση με τον/την μέντορα, καθώς και διδασκαλία σε μία τάξη στο τέλος του Προγράμματος.

Ύστερα από αξιολόγηση των αιτήσεων και βάση των αναγκών, θα κληθεί σταδιακά ικανός αριθμός μεντόρων-εκπαιδευτικών για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα σε αυτούς/ές παρέχονται:

  • Επιμορφωτικό σεμινάριο (16 ωρών) ένταξης στη μαθησιακή κοινότητα των μεντόρων, επικεντρωμένο στη διδακτική μεθοδολογία της διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών, στη διαχείριση ομάδων και στη συμβουλευτική (mentoring).
  • Σεμινάρια, επιστημονικές συναντήσεις, συνεργασίες, ενημερώσεις, υλικό κάθε έτος.
  • Χορήγηση βεβαιώσεων για τον/την εκπαιδευτικό και το σχολείο κάθε έτος.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, στη δικτυακή διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/149V1qn1ByUUKa0txxYWNKbHNXNeUlROVqvIhLfB

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση και έχουν οργανική θέση οφείλουν να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/της Διευθύντριας του σχολείου.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Μανώλη Παπαϊωάννου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11:00-14:30.