08/07/2018 - 07:25

Προγραμματισμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Προγραμματισμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Ο προγραμματισμός για την:

- ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
- την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων
είναι πρώτιστος στόχος όλων των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Οι υφιστάμενοι της πολιτικής ηγεσίας που ασκούν διοίκηση ως Περιφερειακοί Διευθυντές Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης ή ως Διευθυντές Διευθύνσεων τόσο της Αθμιας όσο και της Βθμιας Εκπαίδευσης προσπαθούν να υλοποιήσουν τις επιταγές αυτών που εντέλλονται ή παρακαλούν αλλά στην ουσία επιβάλλουν. Άραγε, αν οι ασκούντες διοίκηση είτε ως περιφερειακοί διευθυντές είτε ως διευθυντές διευθύνσεων αποχωρούσαν από τη θέση ευθύνης που κατέχουν και βρίσκονταν ως απλοί εκπαιδευτικοί, θα συναινούσαν στις παράλογες, άκαιρες, έκνομες εντολές που τώρα χωρίς χρονοτριβή εκτελούν;

Και οι σύμβουλοι του υπουργού ή διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου που ασχολούνται με τα του προγραμματισμού έπρεπε να έχουν ανακοινώσει τον προγραμματισμό με την έναρξη του ημερολογιακού έτους. Γιατί άραγε δεν το πράττουν αυτό; Αφού ασχολούνται με τον προγραμματισμό γιατί αφήνουν τελευταία στιγμή την ανακοίνωσή του; Μήπως τελικά και αυτοί δεν προγραμματίζουν αλλά όταν θυμούνται ανακοινώνουν κάτι αδιαφορώντας για τις συνέπειες αυτού που χαρακτηρίζουν ως προγραμματισμό;

Μέσα σε αυτό το πνεύμα το υπουργείο θέλησε να μας δείξει ότι φέτος όλα θα τελειώσουν πολύ πολύ νωρίς. Για το λόγο αυτό εξέδωσε ένα έγγραφο με αριθμ. Πρωτοκόλλου 100933/ 19/06/2018 με θέμα:

«Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»

Κάθε παράγραφος αυτού αναιρείται από την επόμενη. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος:

Η 1η παράγραφος αναφέρει:

«1. Με βάση τις εγγραφές που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο, καθορίζονται τα τμήματα για το σχολικό έτος 2018-19. Επίσης ενδεχόμενη έγκριση ολιγομελών τμημάτων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να εγκρίνουν ολιγομελή τμήματα που ανήκουν στη δική τους αρμοδιότητα και να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου. Επίσης, μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουν αποστείλει την πρότασή τους για την ενδεχόμενη επιπλέον και κατά παρέκκλιση έγκριση ολιγομελών τμημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε αφού εξετασθούν να εκδοθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου νέες κατ΄ εξαίρεση υπουργικές αποφάσεις περί ολιγομελών τμημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές-μετεγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το Σεπτέμβριο γίνονται σε υπάρχοντα και εγκεκριμένα (στην περίπτωση των ολιγομελών) να λειτουργήσουν τμήματα.»

Οι συντάξαντες το κείμενο, και από τι φαίνεται είναι πολλών τμημάτων του υπουργείου, γνωρίζουν ή έπρεπε να γνωρίζουν:

  1. Ότι υπάρχουν και μαθητές που δεν έχουν προβεί σε εγγραφή.
  2. Ότι οι μετεγγραφές θα λάβουν χώρα το Σεπτέμβριο επομένως αλλαγή των τμημάτων των σχολικών μονάδων και επομένως πιθανή αλλαγή στα ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά του Ιουλίου
  3. Ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου στα μουσικά σχολεία πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, άρα αποδυνάμωση των τμημάτων Α Γυμνασίου των σχολικών μονάδων που θα φοιτούσαν οι μαθητές εάν δεν επιτύγχαναν στο μουσικό σχολείο άρα πιθανή αλλαγή στα ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά του Ιουλίου
  4. Ότι οι μαθητές μπορούν να προβούν σε αλλαγή δήλωσης ομάδας προσανατολισμού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για τη για τη Β Λυκείου και μέχρι 20 Σεπτεμβρίου για τη Γ Λυκείου που αυτό μπορεί να σημάνει αλλαγή των τμημάτων άρα πιθανή αλλαγή στα ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά του Ιουλίου
  5. Ότι οι μαθητές μπορούν να προβούν σε αλλαγή δήλωσης των μαθημάτων επιλογής μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και άρα αλλαγή των τμημάτων άρα πιθανή αλλαγή στα ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά του Ιουλίου.

Επομένως εκ του νομοθετικού πλαισίου η οριστικοποίηση των τμημάτων δεν είναι δεδομένη και άρα πώς θα ανακοινωθούν ορθώς τα λειτουργικά κενά;

Η 2η παράγραφος αναφέρει:

«2. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία της παρ. 1, να συνεδριάσουν αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να ανακοινωθούν τα κενά, με παράλληλη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με βάση τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και η τοποθέτηση σε αυτά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση, έχουν αποσπαστεί, έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι, κ.λ.π. μέχρι τέλος Ιουλίου.»

Ας επισημάνουμε ορισμένα σημεία της παραγράφου αυτής:

I. Οι αποσπάσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες δεν ανακοινώθηκαν ακόμη. Το υπουργείο ως προϊσταμένη αρχή γιατί δεν έχει προγραμματίσει να ανακοινώνει εμπρόθεσμα τις αποσπάσεις στα ΓΑΚ αλλά πάντα ανακοινώνονται τον Οκτώβριο; Ο προγραμματισμός για τις κατηγορίες αυτές αποσπάσεων δεν υφίσταται.

II. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ανακοινώθηκαν στις 29 Ιουνίου 2018.

Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων από το Υπουργείο, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του εν λόγω εγγράφου θα πραγματοποιηθεί μέχρι 20 Ιουλίου 2018.

Επομένως «μετά την έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ», όπως μας εντέλει το περίφημο έγγραφο του υπουργείου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των υπηρεσιακών συμβουλίων.

III. Πού ανήκουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί τούτη τη χρονική στιγμή; Στο ΠΥΣΔΕ που υπηρετούν. Άρα πώς εμείς θα τους τοποθετήσουμε; Και εάν τοποθετηθούν θα μπορούν να δηλωθούν στο myschool;  Η απάντηση είναι όχι.

IV. Το υπ’ αριθμ 110303/E2/2 Ιουλίου 2018 έγγραφο του υπουργείου με θέμα:

«Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19» προσδιορίζει σαφώς τις ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων-αιτήσεων των ανωτέρω κατηγοριών. Και οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν αφού τα υπηρεσιακά συμβούλια προβούν σε τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε «λειτουργικά κενά»

Νομίζω ότι οι συντάξαντες το εν λόγω έγγραφο θα έπρεπε να είναι ενήμεροι για το ότι θα ξεκινήσουν οι επιλογές των στελεχών εκπαίδευσης δηλαδή η επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. και θα ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυγούστου.

Το ωράριο των συναδέλφων που τώρα είναι σχολικοί σύμβουλοι ή μετέχουν σε οποιαδήποτε καταργηθείσα ή αναμορφωθείσα δομή εκπαίδευσης υπολογίστηκε στη σχολική μονάδα που ανήκουν.

Ίσως αυτά που ανέφερα να χαρακτηρίζονται ως άσχετα με την αποτύπωση των λειτουργικών κενών και των τοποθετήσεων των συναδέλφων σε αυτά. Είναι όμως άσχετα; Η απάντηση είναι όχι. Θα γίνω συγκεκριμένος με τα παραδείγματα που θα αναπτύξω Τα παραδείγματα είναι πραγματικά γεγονότα:

1ο πραγματικό γεγονός:

Σε σχολική μονάδα πόλεως υπηρετεί συνάδελφος που έχει αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ. Όμως έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της αίτησης απόσπασής του. Η ακύρωση της αίτησής του θα εξεταστεί τέλη Αυγούστου αφού όμως η θέση του θα έχει καλυφθεί από τις υπηρεσιακές μεταβολές που μας επιβάλλει να πράξουμε το υπουργείο εντός του Ιουλίου. Εάν του συναδέλφου ακυρωθεί η αίτηση απόσπασής του θα επιστρέψει στην οργανική του θέση με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ένα ντόμινο αλλαγών.

2ο πραγματικό γεγονός:

Σε σχολική μονάδα πόλεως υπηρετεί συνάδελφος ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση για Συντονιστής Εκπαίδευσης και έστω ότι επιλέγεται τον Αύγουστο ως Συντονιστής Εκπαίδευσης. Αμέσως θα προκύψει λειτουργικό κενό τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο και το κενό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί. Ήδη όμως οι συνάδελφοι της ειδικότητάς του έχουν καταλάβει θέσεις λόγω των τοποθετήσεων εντός του Ιουλίου. Ποιος άραγε θα καλύψει το λειτουργικό κενό; Μα θα το διεκδικήσουν όλοι οι συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας ασχέτως εάν έχουν τοποθετηθεί ή όχι. Αυτό θα σημάνει τεράστιες αλλαγές.

Δηλαδή θα υποστούμε όλη τη βάσανο του θέρους για να τοποθετήσουμε τους εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά που αποτελούν εικονική πραγματικότητα. Και όλα αυτά για να δείξει το υπουργείο στην κοινωνία ότι όλα είναι τακτοποιημένα στις σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους. Και τα υπηρεσιακά συμβούλια ας ξαναεργαστούν ατελείωτα. Τι μας νοιάζει. Ωραίες καταστάσεις.

Η 3η παράγραφος αναφέρει:

«3. Στη συνέχεια, στις 3/9, οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολείων να συνεδριάσουν για την κατανομή των τμημάτων, την ανάθεση μαθημάτων καθώς και την διαπίστωση των κενών και των λειτουργικών υπεραριθμιών – πλεονασμάτων, τα οποία πρέπει να αποστείλουν αυθημερόν στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, τα οποία συνεδριάζουν εκ νέου για την εκτίμηση των λειτουργικών κενών και των λειτουργικών πλεονασμάτων και τα οποία θα καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΥΔ & my school) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 5/9 στις 15:00».

Τι μας λέει η παράγραφος αυτή. Αφού τοποθετηθούν τον Ιούλιο οι εκπαιδευτικοί στα λειτουργικά κενά της εικονικής πραγματικότητας, το Σεπτέμβριο θα συνεδριάσουν οι σύλλογοι διδασκόντων. Δηλαδή η εικονική πραγματικότητα των λειτουργικών κενών του Ιουλίου είναι και αυθαίρετη αφού οι σύλλογοι διδασκόντων δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά. Προτάσσεται κύριοι του υπουργείου ο σύλλογος των διδασκόντων για τις αναθέσεις των μαθημάτων ανά ειδικότητα και κατόπιν αποστέλλονται τα λειτουργικά κενά.

Εδώ έχουμε νέα δεδομένα. Τα σχολεία δηλαδή η διοίκηση κάθε σχολείου αποφασίζει να στείλει τα λειτουργικά κενά χωρίς να έχει προηγηθεί ο σύλλογος διδασκόντων το κυρίαρχο όργανο του σχολείου. Νέα δημοκρατικά ήθη διοίκησης των σχολείων.

Και όταν θα συνέλθει το Σεπτέμβριο ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να μας αποτυπώσει αλλά λειτουργικά κενά. Και δεν είναι ψευδές αυτό που αναφέρω ούτε δημιουργώ εντυπώσεις. Υπενθυμίζω ότι παλαιότερος τοποθετηθείς εκπαιδευτικός συμπληρώνει το ωράριό του με τα μαθήματα που επιθυμεί. Ποιος αποφάσισε τι ώρες θα πάρει ο κάθε συνάδελφος; Να θυμηθούμε τι ισχύει και για τις ειδικότητες που έχουν το ίδιο μάθημα πρώτη ανάθεση.

Αυτά μάλλον τα ξέχασαν οι συγγραφείς του εγγράφου. Τόση άγνοια!! Για άλλα και άλλα είναι ενήμεροι και άτεγκτοι πάντοτε και παντού.

Η 4η παράγραφος αναφέρει:

«4. Οι τοποθετήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί σε κενά που έχουν επικαιροποιηθεί από τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις 3/9/18 και των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 5/9/18.»

Τα επικαιροποιηθέντα κενά μπορεί να είναι σε σχολικές μονάδες που θα τα επιθυμούσαν όλοι. Η τοποθέτηση σε αυτά δε γίνεται όπως θέλουμε και ότι ήθελε προκύψει. Υπάρχει η κείμενη νομοθεσία που σαφώς προσδιορίζει τον τρόπο τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά.

Και εδώ τι διαβάζουμε. Όποιος απέμεινε παίρνει τα όποια κενά δημιουργήθηκαν. Έτσι μέσα στην πόλη μπορεί να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός αποσπασμένος από άλλο ΠΥΣΔΕ και όχι υπεράριθμος των σχολικών μονάδων της ομάδας σχολείων της.

Πλήρης καταστρατήγηση των νόμων.

Η 5η παράγραφος αναφέρει:

«5. Όταν κρίνεται απαραίτητο και με ευθύνη του οικείου ΠΔΕ πραγματοποιούνται οι κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ προκειμένου ν’ αποφανθούν για την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την αθμια ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές στην βθμια είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Και ότι οι της αθμιας θα πρέπει να έχουν υπομονή και να προσαρμοστούν στον τρόπο λειτουργίας της βθμιας. Και εν πάσει περιπτώσει δεν νομίζω ότι δε θα μπορούν να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της αθμιας εάν τους διαθέσουμε ή αποσπάσουμε εκπαιδευτικούς των κοινών ειδικοτήτων μέχρι την ημέρα του αγιασμού.

Με βάση τα ανωτέρω νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία πρέπει να κατανοήσει το λάθος που έχει πράξει και να ακυρώσει τη διαδικασία αυτή που μόνον προβλήματα θα δημιουργήσει.