12/10/2018 - 08:18

Περιπέτεια πολίτη με 100% αναπηρία με την απαλλαγή φόρου

Περιπέτεια πολίτη με 100% αναπηρία με την απαλλαγή φόρου

Σε περιπέτεια μπήκε, πολίτης ο οποίος απώλεσε την απαλλαγή φόρου εισοδήματος λόγω αναπηρίας, δεδομένου ότι η αρμόδια ΔΟΥ αρνήθηκε να αποδεχτεί την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ. Στην απόφαση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφερόταν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο πάσχει από δια βίου αναπηρία σε ποσοστό 100%.

Που βασίστηκε η ΔΟΥ για να απορρίψει

Το σκεπτικό της ΔΟΥ σύμφωνα με το οποίο απέρριψε το δικαίωμα του πολίτη στην απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, βασίστηκε στις εξής αιτιάσεις: 1) έκρινε αφενός ότι η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει τη χορήγηση πιστοποιητικού – βεβαίωσης αναπηρίας από το ασφαλιστικό ταμείο και στη συγκεκριμένη περίπτωση από το ΙΚΑ. 2) υποστήριξε ότι με βάση τη λειτουργία του Taxisnet δεν προβλέπεται η επιλογή της συγκεκριμένης βεβαίωσης για τη χορήγηση απαλλαγής.

Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη

Για το θέμα τοποθετήθηκε στη συνέχεια ο Συνήγορος του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι ο πολίτης εμφάνιζε αναπηρία σε ποσοστό 100% κατά το φορολογικό έτος 2015, που απέκτησε τα εισοδήματα, για τα οποία η ΔΟΥ αρνήθηκε να του χορηγήσει απαλλαγή. Επιπλέον, ο Συνήγορος τονίζει, πως  ο φορολογούμενος κρίθηκε ότι εμφανίζει δια βίου αναπηρία το 1999, και επομένως ο χρόνος της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, προηγήθηκε του φορολογικού έτους, κατά το οποίο του αφαιρέθηκε το δικαίωμά στην απαλλαγή από το φόρο.

Ταυτόχρονα ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε ότι η απόφαση της Επιτροπής του ΙΚΑ δεν αποτελεί γνωμάτευση για επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία, αλλά γνωμάτευση υγειονομικού οργάνου, και σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να γίνει δεκτή βάσει της ΠΟΛ 1088 του 2015.

Η δικαίωση

Εν τέλει, μετά την παρέβαση του Συνηγόρου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ακολούθησαν συστάσεις προς την εμπλεκόμενη ΔΟΥ. Εκείνη με τη σειρά της προχώρησε στην αναγνώριση της αναπηρίας του πολίτη για το φορολογικό έτος 2015, και προχώρησε στη διενέργεια νέας εκκαθάρισης της δήλωσής του, με αποτέλεσμα να προκύψει μηδενικός οφειλόμενος φόρος.

πηγή: forologikanea.gr