12/10/2017 - 09:37

Παραμένει ανοιχτό το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι με απόφαση του ΣτΕ

Παραμένει ανοιχτό το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι με απόφαση του ΣτΕ

Μέχρι- τουλάχιστον- το 2021 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι με απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας οι οποίοι με την υπ΄ αριθμ. 2465/2017 απόφασή τους απέρριψαν ως αβάσιμούς τις προσφυγές που ειχε υποβάλλει ο "Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων".

Το Ανωτατο Δικαστήριο έκρινε πως είναι νόμιμη η υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας. Με την εν λόγω απόφαση το 2009ν παρατάθηκε μέχρι 19.6.2021 η ισχύς προγενέστερης (προ 7ετίας) υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των εγκαταστάσεων. Το επίμαχο εργοστάσιο λειτουργεί από το έτος 1983 και παράγει 2.200.000 τόνους τσιμέντου ετησίως.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι ούτε ανεπαρκής, ούτε πλημμελής.