14/03/2018 - 18:45

Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών

Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών

Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων μέσω skype από έμπειρη μεταπτυχιακή καθηγήτρια με σπουδές στην Αγγλία.

Προετοιμασία για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας-Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς και προετοιμασία συνεντεύξεων-έμφαση στον προφορικό λόγο.

Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό.

Πληροφορίες – τηλ 6995365850 email yioula068@gmail.com