11/01/2018 - 08:53

Παράταση στη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτους 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Παράταση στη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτους 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

    Σύμφωνα με την απόφαση 55/4647/2018, σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων 2616/86549/10.8.2017 και 488/128013/28.11.2017 και μετά από αιτήματα των ΔΑΟΚ, αλλά και παραγωγών, σας γνωρίζουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή για το έτος 2017, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» ενεργοποιείται ξανά, από την 10ην έως και την 15η Ιανουαρίου 2018.
 
Δηλώσεις Συγκομιδής που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ψηφιακή υπηρεσία, δύνανται να κατατεθούν χειρόγραφα στις κατά τόπους Δ.Α.Ο.Κ. μέχρι και την15η Ιανουαρίου 2018 .