03/10/2018 - 09:45

Παράταση για την υποβολή προγραμμάτων επενδύσεων σε οινοποιεία

Παράταση για την υποβολή προγραμμάτων επενδύσεων σε οινοποιεία

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προγραμμάτων επενδύσεων σε οινοποιεία. Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή εφαρμογή της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σημειώνεται, πως μόνο εάν επισυναφθούν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα γίνει αποδεκτή η αίτηση, ενώ στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.