14/09/2018 - 00:10

Με το βλέμμα σε ελέγχους έρχονται νέοι οικονομικοί επιθεωρητές

Με το βλέμμα σε ελέγχους έρχονται νέοι οικονομικοί επιθεωρητές

Στην κάλυψη των κενών θέσεων οικονομικών επιθεωρητών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας το έμψυχο δυναμικό της. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αναμένεται να συνδράμουν στη διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων, με βάση τα όσα προβλέπει η φορολογική διαδικασία.

 

Η θέσεις θα καλυφθούν από ήδη υπάρχον προσωπικό της ΑΑΔΕ, το οποίο πρόκειται να μεταταγεί και να αναλάβει καθήκοντα οικονομικού επιθεωρητή. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι εκτός του να κατέχουν ήδη οργανική θέση στην Αρχή, και να ανήκουν στην κατηγορία υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, να έχουν τουλάχιστον 12 μήνες πραγματικής υπηρεσίας σε κλάδο Εφοριακών, Τελωνειακών, Δημοσιονομικών, Χημικών, Μηχανικών, Πληροφορικής και Διοικητικού Οικονονομικού σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

 

Κριτήριο η αξιολόγηση πάνω από 85% στη βαθμολογική κλίμακα

 

Θα πρέπει επίσης οι εκθέσεις αξιολόγησεις για λογαριασμό τους κατά την τελευταία δεκαετία, να κινούνται σε ποσοστό από 85% και άνω, στην εκάστοτε προβλεπόμενη βαθμολογική κλίμακα, και να διαθέτουν πιστοποίηση ότι γνωρίζουν να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση στο χειρισμό και επεξεργασία κειμένων, σε excel, και στη χρήση του διαδικτύου με πιστοποιητικά από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τον Οργανισμό Πιστοποιήσης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 50/2001.

 

Βασικό συστατικό το καθαρό ποινικό μητρώο

 

Aπαραίτητη προϋπόθεση για τους συγκεκριμένους υποψηφίους, είναι να διαθέτουν καθαρό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, κακούργημα, αλλά και να μην είναι υπόδικοι, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, και να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους. Επίσης, θα πρέπει να είναι καθαροί από ποινές για πειθαρχικά παραπτώματα, και να μην έχουν μεταταγεί από τον κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών ΠΕ, σε άλλο κλάδο χαμηλότερης αξιολόγησης, καθώς και να μην έχουν υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία σε γραφεία στελεχών της κυβέρνησης, υφυπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες, κόμματα και βουλευτικά γραφεία.

πηγή: forologikanea.gr