12/08/2017 - 08:57

Κοινωνικός Λειτουργός στη Κιβωτό του Κόσμου

Κοινωνικός Λειτουργός στη Κιβωτό του Κόσμου

    Η Κιβωτός του Κόσμου (http://www.kivotostoukosmou.org) αναζητά για έμμισθη απασχόληση έναν / μία

Κοινωνικό Λειτουργό

για τη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού της στην Αθήνα.

Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης για το κέντρο στήριξης και φροντίδας μητέρας και παιδιού στην Αθήνα.

Στα καθήκοντά της / του περιλαμβάνονται όλα όσα απαιτούνται από τον φορέα για την παιδική μέριμνα και προστασία μητέρας και παιδιού: 1. συναντήσεις με οικογένειες που ζητούν βοήθεια και καθοδήγηση και επίβλεψη αυτών 2. επικοινωνία με τις κατά τόπους εισαγγελίες για τις υποθέσεις των παιδιών που μας παραπέμπουν 3. τήρηση κοινωνικών ιστορικών οικογενειών και παιδιών και ενημέρωση φακέλων αυτών 4. συνεργασία στο πλαίσιο της επιστημονικής ομάδας με παιδαγωγούς και ψυχολόγους για τη συμβίωση των παιδιών μας στα σπίτια φιλοξενίας 5. οργάνωση – κατάρτιση του προγράμματός τους 6. οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες των παιδιών μας κ.λπ.)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Πτυχίο κοινωνικής εργασίας
  • Προϋπηρεσία τστο αντικείμενο της παιδικής προστασίας (τουλάχιστον 3 χρόνων)
  • Σημαντική η διάθεση προσφοράς και ο επαγγελματισμός
  • Οι ξένες γλώσσες είναι επιθυμητό, αλλά όχι αναγκαίο προσόν

Περισσότερες πληροφορίες στο (www.kivotostoukosmou.org) και  στο τηλέφωνο: 2105141935