09/02/2018 - 08:59

Καθορισμός συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2017 για όσπρια

Καθορισμός συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2017 για όσπρια

     Υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2017 για την καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, των σπαραγγιών και των καρπών με κέλυφος, υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλης.

Αναλυτικά ο καθορισμός του ύψους ενίσχυσης:

- καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 16,366 ευρώ το στρέμμα,

- καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 8,722 ευρώ το στρέμμα,

- καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 15,407 ευρώ το στρέμμα,

- καλλιέργεια σπαραγγιών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 60,2 ευρώ το στρέμμα,

- καλλιέργεια καρπών με κέλυφος, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 12,574 ευρώ το στρέμμα.