12/10/2017 - 09:06

Θέση εργασίας για Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θέση εργασίας για Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

    Το Τμήμα ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 65/04-10-2017 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με σύμβαση ανάθεσης έργου. Προκηρύσσεται η παρακάτω θέση για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

– Έναν Πτυχιούχο Κτηνιατρικής με εμπειρία στην εν γένει απασχόληση με την κλινική πράξη της παθολογίας των πτηνών, για υποβοήθηση στην κλινική άσκηση και τη θεωρητική διδασκαλία των μαθημάτων: «Παθολογία Πτηνών Ι», «Παθολογία Πτηνών ΙΙ» και «Παθολογία Πτηνών ΙΙΙ» για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-13.00) στα τηλέφωνα: +30 24410 66000, 66021, 66040