18/06/2017 - 08:50

Θέση εργασίας για Ειδικευμένο Ιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»

Θέση εργασίας για Ειδικευμένο Ιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» ανακοινώνει την πλήρωση της θέσης 1 Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 19/06/2017-08/07/2017

Πληροφορίες: τηλ. 2610 635185, 2610 635163

Αναλυτικότερα:
Ειδικευμένος Ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»