11/01/2017 - 08:35

Θέσεις εργασιας για Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου

Θέσεις εργασιας για Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου

   Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2016-2017, θα προσλάβει Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου & ωριαία αποζημίωση.

Καταληκτική ημερομηνία: 19-01-2017

Πληροφορίες: τηλ. 26820 22095-7 εσωτ. 115

Αναλυτικότερα:
Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου