13/01/2018 - 08:59

Θέσεις Εργασίας στην MKO «Αθηνά»– Κοινωνική Μέριμνα

Θέσεις Εργασίας στην MKO «Αθηνά»– Κοινωνική Μέριμνα

Εργοθεραπευτής

Στον ρόλο αυτό, ο υποψήφιος/ η υποψήφια Εργοθεραπευτής είναι υπεύθυνος/η για την εκτέλεση της εργοθεραπευτικής παρέμβασης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για την βελτίωση απαραίτητων δεξιοτήτων στην καθημερινότητα των ενοίκων καθώς, και για την αξιολόγηση τους. Ο Εργοθεραπευτής λογοδοτεί στον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

    Αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των ενοίκων, και καταγράφει τις συνεδρίες και πρόοδο του ενοίκου
    Προτείνει μεθόδους ενασχόλησης των ενοίκων, πιθανές αντενδείξεις και τρόπους παρέμβασης της ομάδας και αναλαμβάνει την ενημέρωση του Προσωπικού ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των ενοίκων στο χώρο
    Προτείνει την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της ψυχοκινητικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες των ασθενών και προτείνει λειτουργικούς χειρισμούς, συνεργαζόμενος με το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και τους γονείς, σε θέματα δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης
    Ενημερώνει τις οικογένειες για το πρόγραμμα εργοθεραπείας που προτείνεται και για την εξέλιξη της εφαρμογής του και δίνει τις απαραίτητες συμβουλές στο οικογενειακό περιβάλλον του ενοίκου για την καλύτερη υποστήριξη, εφόσον αυτό είναι εφικτό
    Ο Εργοθεραπευτής σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του πλάνου εξωτερικών δραστηριοτήτων, τον συντονισμό της εξωτερικής δραστηριότητας των ενοίκων και την επικοινωνία που χρειάζεται με τυχόν φορείς
    Λειτουργεί ως Πρόσωπο Αναφοράς για τους ενοίκους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
    Προτείνει ιδέες για δημιουργία ομάδων απασχόλησης ενοίκων και λειτουργεί ως συντονιστής της ομάδας ενώ διερευνεί και προτείνει δραστηριότητες στα πλαίσια συνεργασίας της Μονάδας και άλλων φορέων σε συνεργασία με τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας
    Παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της εργοθεραπείας με σκοπό την πρόταση και υιοθέτηση των βέλτιστων θεραπευτικών πρακτικών στο πλαίσιο της Μονάδας.

Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία

    Πτυχίο Εργοθεραπείας Τ.Ε.
    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
    Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
    Εμπειρία και συνεργασία σε ομαδικό πλαίσιο
    Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office
    Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις θεωρείται επιπλέον προσόν
    Δυνατότητα αρθρογράφησης στο αντικείμενο του ως προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Φορέα

Ποιοι είμαστε – Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα

Ο οργανισμός «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα» είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής μέριμνας από το 2005 που ιδρύθηκε στα πλαίσια της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Η δεκαετής προσφορά του οργανισμού «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα» παρουσιάζεται μέσα από τις δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, το «Θάλπος Καλαμάτας» στην Καλαμάτα και το «Θάλπος Αττικής» στην Αθήνα, και τα έξι εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα. Το έργο του οργανισμού αποδίδεται σε 179 μήνες σε προγράμματα, 852 ωφελούμενους, 758 προσληφθέντες σε συνεργασία με 37 εξωτερικούς συνεργάτες και πληθώρα εθελοντών. Ο οργανισμός «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα» έχει ως στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των ωφελούμενων που φιλοξενούνται στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης προσδίδοντας κοινωνική αξία σε κάθε του ενέργεια και δραστηριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδαwww.athena.org.gr και τη σελίδα στο Facebook www.facebook.com/NGOAthina

Επιπλέον πληροφορίες

Πρώτη δημοσίευση: 09 Ιανουαρίου, 2018
Τύπος εργασίας: Μερική απασχόληση
Τμήμα: Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής»
Κλάδος: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Κωδικός Θέσης: ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2018/2/εργοθεραπευτής

Διαδικασία υποβολής βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@thalpos.org.gr έως 19 Ιανουαρίου 2018 με την ένδειξη του κωδικού θέσης στον τίτλο του email.

Communications Specialist

Στον ρόλο αυτό, ο υποψήφιος/υποψήφια θα είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη, τον συντονισμό και την άριστη εκτέλεση όλων των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του Φορέα «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα», σε όλο το φάσμα του digital και των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος απαιτεί:

    Ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριότητων marketing και επικοινωνίας του Φορέα, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τη ψηφιακή στρατηγική του, συνεργαζόμενος με τα Κεντρικά Γραφεία του Φορέα και τις Διεπιστημονικές Ομάδες των υποκαταστημάτων
    Ανάπτυξη όλου του περιεχομένου για την ιστοσελίδα του Φορέα και την έγκυρη και άμεση ανανέωση του, ενώ παράλληλα θα προσαρμόζει το περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έχει παρουσία ο Φορέας, με στόχο την ενίσχυση της φήμης του Φορέα και την προσέλκυση νέων επισκεπτών μέσω SEO, PPC και άλλων μεθόδων
        Έρευνα ξένης αρθρογραφίας για τη ψυχική υγεία και μετάφραση από αγγλικά στα ελληνικά – δημοσίευση άρθρων σε ιστοσελίδα, Facebook και Google+, επιλέγοντας το κατάλληλο οπτικοαστικό υλικό και διαμόρφωση metatags
        Διαχείριση ομάδας ελληνικής αρθρογραφίας σε μηνιαία βάση – ηλεκτρονική αποστολή θεμάτων σύμφωνα με την επικαιρότητα – εύρεση βοηθητικού υλικού για το άρθρο – παρακολούθηση τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών – επιμέλεια άρθρων και μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά
    Διαχείριση επικοινωνίας και engagement στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ θα συνεργάζεται με τις εσωτερικές ομάδες του Φορέα για την ανάπτυξη κοινών μηνυμάτων και επικοινωνιακών πλάνων
    Παρακολούθηση αποτελεσμάτων όλων των ψηφιακών μέσων του Φορέα, ορίζοντας KPIs και δημιουργία αναφορών χρησιμοποιώντας τα δεδομένα με στόχο την ενημέρωση και την απόφαση επόμενων δραστηριοτήτων
    Ανάπτυξη και εκτέλεση όλων των ψηφιακών πρωτοβουλιών του Φορέα με στόχο την επικοινωνία των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Φορέας και όποιων δράσεων και εταιρικών εκδηλώσεων
    Παρακολούθηση των εξελίξεων της ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό την πρόταση νέων μεθόδων για την επέκταση του αντίκτυπου του Φορέα.

Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία

    Πτυχίο επικοινωνίας/ marketing και ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε παρόμοιο ρόλο
    Εμπειρία σε συστήματα content management και βασική τεχνική γνώση
    Εμπειρία εργασίας με ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. παραγωγή βίντεο για χρήση στο διαδίκτυο, επεξεργασία φωτογραφιών)
    Άριστος γραπτός λόγος σε ελληνικά και αγγλικά
    Εμπειρία λειτουργίας και συνεργασίας σε ομαδικό πλαίσιο
    Εκτέλεση επιτυχημένων εκστρατειών κοινωνικών μέσων δικτύωσης
    Πρόβλεψη, διαχείριση και επίλυση θεμάτων που προκύπτουν και αξιολόγηση πιθανών ρίσκων.

Ποιοι είμαστε: Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα

Ο οργανισμός «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα» είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής μέριμνας από το 2005 που ιδρύθηκε στα πλαίσια της Ελληνικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Η δεκαετής προσφορά του οργανισμού «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα» παρουσιάζεται μέσα από τις δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, το «Θάλπος Καλαμάτας» στην Καλαμάτα και το «Θάλπος Αττικής» στην Αθήνα, και τα έξι εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα. Το έργο του οργανισμού αποδίδεται σε 179 μήνες σε προγράμματα, 852 ωφελούμενους, 758 προσληφθέντες σε συνεργασία με 37 εξωτερικούς συνεργάτες και πληθώρα εθελοντών. Ο οργανισμός «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα» έχει ως στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των ωφελούμενων που φιλοξενούνται στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης προσδίδοντας κοινωνική αξία σε κάθε του ενέργεια και δραστηριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδαwww.athena.org.gr και τη σελίδα στο Facebook www.facebook.com/NGOAthina.

Επιπλέον πληροφορίες

Πρώτη δημοσίευση: 09 Ιανουαρίου, 2018
Τύπος εργασίας: Μερική απασχόληση
Επίπεδο εμπειρίας: junior level
Τμήμα: Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα»
Κλάδος: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Κωδικός Θέσης: ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2018/1/communicationspecialist

Διαδικασία υποβολής βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@thalpos.org.gr έως 19 Ιανουαρίου 2018 με την ένδειξη του κωδικού θέσης στον τίτλο του email.