11/01/2017 - 08:32

Θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχειρηση του Δήμου Λεβαδέων

Θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχειρηση του Δήμου Λεβαδέων

   Η Κοινωφελής Επιχειρηση του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 24 άτομα, έως 31/12/2017.

Καταληκτική ημερομηνία: 12-01-2017

Πληροφορίες: τηλ. 22613 50832-3

Αναλυτικότερα:
24 άτομα στην Κοινωφελή Επιχειρηση του Δήμου Λεβαδέων