12/10/2017 - 09:09

Θέσεις εργασίας για Ψυχολόγους στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αγίας Παρασκευής

Θέσεις εργασίας για Ψυχολόγους στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αγίας Παρασκευής

    Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 Ψυχολόγους, έως 31/07/2018.

Καταληκτική ημερομηνία: 12-10-2017

Πληροφορίες: τηλ. 210 6391703

Αναλυτικότερα:
2 Ψυχολόγοι στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αγίας Παρασκευής