08/06/2018 - 09:05

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μικρότερη από 5% η μείωση των πόρων της ΚΑΠ για τους Έλληνες αγρότες την περίοδο 2021-2027

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μικρότερη από 5% η μείωση των πόρων της ΚΑΠ για τους Έλληνες αγρότες την περίοδο 2021-2027

    Η μείωση πόρων για την Ελλάδα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της περιόδου 2021-2027 θα είναι μικρότερη από το 5%, που θα μειωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της ΚΑΠ την περίοδο αυτή, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τάσος Χανιώτης κατά την παρουσίαση της προτεινόμενης από την Επιτροπή νέας ΚΑΠ, στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, παρουσία του επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Γιώργου Μαρκοπουλιώτη.

Παράλληλα, ο κ. Χανιώτης είπε ότι, η χώρα μας μπορεί να επωφεληθεί από την «ευελιξία» χρήσης των νέων κονδυλίων, καθώς και από την έμφαση που δίνεται «στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες.

Όσον αφορά στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, ο αξιωματούχος είπε ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρωτοπόρων και στον γεωργικό κλάδο, αλλά απουσιάζει ένα ενιαίο δίκτυο που θα ενσωματώσει την καινοτομία υπό μορφή παροχής συμβουλών προς όλους τους αγρότες από τις ελληνικές αρχές. «Στις εφαρμογές “γεωργίας ακριβείας” στην Ευρώπη, ηγούνται ελληνικές εταιρίες».

Στον τομέα της «ψηφιοποίησης», που αποτελεί την «επαναστατική αλλαγή» για τη γεωργία του μέλλοντος, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τις χώρες με αντίστοιχες ανάγκες, αλλά και να μάθει απ’ αυτές που πρωτοπορούν.

Αυτό που χρειάζεται είναι να εκπονηθεί εγκαίρως από την Ελλάδα ένα «εθνικό στρατηγικό σχέδιο» για την αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ, από την αρχή της επταετίας, τόνισε συνοψίζοντας τα ελληνικά οφέλη.