06/10/2018 - 08:24

Ενιαίοι πίνακες διορισμών/προσλήψεων - Τα τρία βασικά κριτήρια νέου συστήματος διορισμών

Ενιαίοι πίνακες διορισμών/προσλήψεων - Τα τρία βασικά κριτήρια νέου συστήματος διορισμών

Νέο σύστημα με ενιαίους πίνακες διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών (ξεχωριστό γενικής και ειδικής αγωγής και ανά κατηγορία εκπαιδευτικών), υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, αναμένεται να ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο παιδείας στις δυο Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες. Στο νέο σύστημα αποκλείεται να υπάρχει γραπτός διαγωνισμός ενώ σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ και τα κριτήρια που θέτει ο ΑΣΕΠ, θα συνυπολογίζονται 3 άξονες μοριοδοτημένων κριτηρίων:

Α) Προυπηρεσία
Β) Ακαδημαϊκά προσόντα
Γ) Κοινωνικά Κριτήρια.

Αναμένουμε να δούμε αναλυτικά την πρόταση του υπουργείου με τη βαρύτητα των κριτηρίων που θα θέτει για κάθε ένα από αυτά!!