03/08/2018 - 07:22

Δωρεάν Σίτιση Πυρόπληκτων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δωρεάν Σίτιση Πυρόπληκτων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια των συνανθρώπων μας που προκάλεσαν οι φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018.
Στην τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοίνωσε την παροχή δωρεάν σίτισης στους προπτυχιακούς φοιτητές των πυρόπληκτων περιοχών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής, ευχαριστεί τον πάροχο της σίτισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Korinthian Palace Catering ΑΕ»για την προσφορά του.