12/07/2018 - 00:00

Δείτε το σ/ν για την αδήλωτη εργασία μετά την ψήφιση των άρθρων

Δείτε το σ/ν για την αδήλωτη εργασία μετά την ψήφιση των άρθρων

Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».