14/02/2018 - 08:29

Για αξία κατανάλωσης φυσικού αερίου 17,35€ ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται σε 51,39€

Για αξία κατανάλωσης φυσικού αερίου 17,35€ ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται σε 51,39€

Τριπλάσιο λογαριασμό από την τελικά αξία κατανάλωσης φυσικού αερίου, θα πρέπει να πληρώσει στην ZENIθ (πρώην εταιρία φυσικού αερίου Θεσσαλίας) καταναλωτής καθώς οι επιβαρύνσεις και οι φόροι υπερβαίνουν κατά πολύ την αξία πώλησης του καυσίμου.

Διαβάστε περισσότερα..