09/09/2016 - 16:10

Βόλος: Σε Super Market ζητούνται δυο υπάλληλοι κοπέλλες

Βόλος: Σε Super Market ζητούνται δυο υπάλληλοι κοπέλλες

Βόλος: Σε Super Market της περιοχής Αλυκών ζητούνται δυο υπάλληλοι κοπέλλες για 6ωρη απασχόληση. Πληροφορίες κο Κατσαλή Χρ. τηλ.2421089148 6-9 μ.μ