12/08/2017 - 08:44

Βλάβη στον Βιολογικό. Τα λύματα, μετά από απολύμανση, προσωρινά στον Ξηριά

Βλάβη στον Βιολογικό. Τα λύματα, μετά από απολύμανση, προσωρινά στον Ξηριά

Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 10.08.2017 σημειώθηκε βλάβη στον μεταλλικό σχηματισμό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων εντός των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και συγκεκριμένα σε τεμάχιο εξάρμωσης του σχηματισμού και σε συνέχεια, τμήμα του αγωγού. Η διαρροή που προκλήθηκε απείλησε με καταστροφή τον ΗΛΜ εξοπλισμό του αντλιοστασίου με κίνδυνο τη θέση εκτός λειτουργίας της μονάδας διάθεσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα..