08/08/2018 - 07:01

Αυτές είναι οι ειδικότητες των δημοσίων ΙΕΚ για το 2018-19

Αυτές είναι οι ειδικότητες των δημοσίων ΙΕΚ για το 2018-19

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς δημοσιεύτηκε πίνακας με τις ειδικότητες των δημοσίων ΙΕΚ προς έναρξη για το έτος κατάρτισης 2018-2019. Επισημαίνεται ότι κάποιες ειδικότητες μπορούν να προστεθούν/μεταβληθούν.

Δείτε τον πίνακα ειδικοτήτων αναλυτικά ΕΔΩ