02/08/2018 - 07:25

Αποκτήστε την μέγιστη μοριοδότηση για να γίνετε Εκπαιδευτής Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ)

Αποκτήστε την μέγιστη μοριοδότηση για να γίνετε Εκπαιδευτής Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ)

Tα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.)  αδειοδοτημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό αδείας 2000453 κατόπιν της ανακοίνωσης της υπ’ Αριθμ. Απόφασης Κ1/122450 με τίτλο: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193)» την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, ανακοινώνει:

Τη διοργάνωση Μοριοδοτούμενων Επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση της μέγιστης Μοριοδότησης των 2 μορίων ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα.

 

Δείτε την απόφαση εδώ.
Εν αναμονή της προκήρυξης για την πρόσληψη εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα υλοποιηθούν τμήματα με ημερομηνία έναρξης 13 Αυγούστου.

Κόστος της κάθε μοριοδοτούμενης επιμόρφωσης 190€.

Μοριοδοτούμενες επιμορφώσεις:

1. Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ

(0,25 μόρια ανά 50ωρο, μέγιστος αριθμός μορίων 2)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

2. Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ

(0,25 μόρια ανά 50ωρο, μέγιστος αριθμός μορίων 2)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο elearn.elkedim@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 7101894.