11/08/2017 - 08:54

Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε 4 ΜΚΟ

Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε 4 ΜΚΟ

Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε 4 ΜΚΟ

ΑΡΣΙΣ

Η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ με εδρα τη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει την πλήρωση θέσης εργασίας στο Τμήμα Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsisprocurement@gmail.com έως την Τετάρτη 16/08/2017 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση εργασίας στο Τμήμα Προμηθειών», βιογραφικό Σημείωμα και επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν την Πέμπτη 17/08/2017 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 18/08/2017. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 18/08/2017 έως 25/08/2017. Δειτε περισσότερα στο http://arsis.gr/

ΜΕΤΑδραση

Η Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ΜΕΤΑδραση αναζητά άτομα για να ενισχύσει το Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, σε σημεία στα οποία εντοπίζονται και διαμένουν πολλά από τα ασυνόδευτα παιδιά. Αποστολή βιογραφικού (συνοδευόμενου από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος): στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.epitropeia.metadrasi@gmail.com με θέμα «Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων», μέχρι τις 18/08/2017. Δειτε περισσότερα στο: http://metadrasi.org/

WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς ενδιαφέρεται να καλύψει θέση Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού. Εκτός από το πτυχίο ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά, αριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και την συνεργασία, στο πλαίσιο ομάδας και αριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ. Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με συνοδευτική επιστολή στην Μαίρη Κορωναίου (m.koroneou@wwf.gr), αναγράφοντας ως θέμα «Υπεύθυνος HR», μέχρι τις 28 Αυγούστου, 2017. Δειτε περισσότερα στο: www.wwf.gr

Χαμόγελο του παιδιού

Το χαμόγελο του παιδιού αναζητά Διερμηνέας Αραβικών για την Καβάλα. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται η αριστη γνώση Αραβικών και η    υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά. Επιθυμητή προσκόμιση πτυχίου. Δειτε περισσότερα στο: https://www.hamogelo.gr/