12/07/2018 - 00:00

ΑΑΔΕ : Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων

ΑΑΔΕ : Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής ανέπτυξε το σχέδιο δράσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Στην εισαγωγική ομιλία του στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. έδωσε αναλυτικά στοιχεία για τους ελέγχους που διενήργησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Εκτός αυτών των στοιχείων όμως ο Κος Πιτσιλής αναφέρθηκε και

Στις μελλοντικές δράσεις που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αναφέρθηκε μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε, ότι προτεραιότητα της αρχής αποτελεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της, με βασική επιδίωξη την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής. Υπογράμμισε δε, ότι στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται μια σειρά δράσεων. Αυτές όπως είπε, περιλαμβάνουν:

- Την υλοποίηση μίας ακόμη έμμεσης τεχνικής ελέγχου.

- Την δημιουργία κριτηρίων στόχευσης για έλεγχο επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές.

- Την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση περιπτώσεων διάβρωσης φορολογικής βάσης και transfer pricing.

- Την επέκταση του υφισταμένου συστήματος μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και σε δανειακές συναλλαγές.

- Την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δηλώσεων κληρονομιάς / γονικής παροχής.

- Την σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης μητρώου φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με τα υπόλοιπα μητρώα δημόσιας διοίκησης.

- Την δημιουργία συστήματος αξιοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

- Την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων.